att sprida glädje med färg
och form och dekorera vår
värld, är tommys avsikt i sin
skapande vardag ta till er
av hans enkla budskap,

"det är inget konstigt med konst".Startbild

Billig hemsida